Logo
Nazad

Aproksimativne simetrije okusa u fizici čestica (Approximate flavor symmetries in particle physics)


Period trajanja: 1. 6. 2024. 31. 12. 2024.
Rok za prijave: 23. 4. 2024. 10. 5. 2024.

Opis teme: Elementarne čestica materije (kvarkovi i leptoni) se svrstavaju u tri generacije, svojstvo koje nazivamo „okus“. Mase čestica su rezultat interakcije s Higsovim poljem kako je to opisano u Standardnom modelu fizike čestica (SM). Iako različite generacije na jednak način međudjeluju s Higsovim poljem, izmjerne mase čestica u prirodi variraju i do šest redova veličine. Uočena je hijerarhija između generacija u iznosu približno dva reda veličine (x100). Ovaj fenomen se naziva „problem okusa“ i ne može se objasniti unutar SM, te upućuje na postojanje nove fizike. 

Zadaci i ciljevi: Cilj ovog projekta je objasniti hijerarhiju masa elementarnih čestica pomoću aproksimativnih simetrija okusa. Konkretno, istraživati ćemo varijante U(2) simetrije koje mogu da izraze redove veličina masa svih čestica kao funkciju dva parametra slamanja simetrije.

Potrebne vještine: Osnovno znanje fizike elementarnih čestica (Yukawa interakcije). Teorija grupa i reprezentacija (SU(2)). Linearna algebra (perturbativna dijagonalizacija matrica).


Kontakt
Admir Greljo

Pretplatite se na novosti o BH Akademskom Imeniku

Ova stranica koristi kolačiće da bi vam pružila najbolje iskustvo

Saznaj više