Logo
Nazad

Rezonantna produkcija U1 leptokvarka sa lakšim generacijama kvarkova i leptona (Resonant U1 leptoquark production through the fusion of lighter quarks and leptons)


Period trajanja: 1. 6. 2024. 31. 12. 2024.
Rok za prijave: 23. 4. 2024. 10. 5. 2024.

Opis Teme

Leptokvark U1 je hipotetička čestica koja direktno povezuje kvarkove i leptone. Traženje ovog leptokvarka na sudarivačima čestica, kao što je Large Hadron Collider (LHC) i na niskoenergijskim eksperimentima je motivisano iz mnogih razloga. Kao prvo, postojanje ovog leptokvarka je postulirano u mnogim teorijama okusa koje pokušavaju objasniti hijerarhiju masa izmedu generacija kvarkova i leptona.

Zadaci i ciljevi

Kandidati/Kandidatkinje će zajedno sa mentorom analizirati druge kanale produkcije i raspada ovog leptokvarka. Tačnije, analizira ćemo druge moguće kombinacije produkcije i raspada koje uključuju kvarkove i leptone prve i druge generacije (odnosno kombinacije down-quarka/strangequarka sa elektronima ili mionima). Konačni rezultati bi trebali biti granice na parametarski prostor leptokvarka, odnosno na njegovu masu i na njegovu konstantu vezivanja). Naposljetku ćemo uporediti izvedene rezultate sa granicama koje proizilaze iz eksperimenata na niskim energijama.

Od kandidata se očekuje aktivno znanje i razumijevanje programskog jezika Python. Preferabilno, očekuje se (ali nije nužno) osnovno znanje kvantne teorije polja i znanje u radu sa Jupyter Notebooks, kao i paketima NumPy, SciPy, i Matplotlib, ili znanje u nekom drugom programskom jeziku koji omogućuje analizu podataka (Wolfram Mathematica, Julia ili slično). Komunikacija će poteći kroz Slack kanal, Skype i zajednički Github.


Kontakt
Arman Korajac

Pretplatite se na novosti o BH Akademskom Imeniku

Ova stranica koristi kolačiće da bi vam pružila najbolje iskustvo

Saznaj više